Lucka Horisont

Lucka Horisont

Luckan med de senaste dekorerna är också den lucka som visar på ett modernare utförande.

Luckorna nedan beskrivs enligt följande.“Lucktyp. Yta på luckan – List på luckan” Ex.   “Bas. EK-EK”

acasia matt_

HORISONT. ACASIA – MATT

HORISONT Ek-Matt

HORISONT.EK – MATT

HORISONT EK - BRÄND

HORISONT. EK – BRÄND